Vol 4, No 3&4 (2017)

Special Issue - National Conference on Communicating Sciences & Social Sciences in the Era of Media Divergence

Table of Contents

Research Article

Anjani Jha
PDF
1-3
Aarushi Singh
PDF
4-10
Priyanka Ramesh, Priyanka Bisht
PDF
11-13
Amaresh Jha, Aman Vats
PDF
14-19
Hemlata ., Urvashi Verma
PDF
20-22
Rahul Joshi
PDF
23-28
Urvashi Sharma, Vijay Kulshrehtha, Ravi Chaturvedi
PDF
29-32
Madhurima Sharma
PDF
33-35
Parul Malhotra
PDF
36-40
Pijush Dutta
PDF
41-48
Apoorva Ravi
PDF
49-53
Upasana Khurana, Shopita Khurana
PDF
54-56
Bal Krishna Mishra
PDF
57-60
Pramod Kumar Pandey, Charu Chandra Pathak
PDF
61-67
Sonali Srivastav, Shikha Rai
PDF
68-72
Paramveer Singh
PDF
73-81
Mansi Khanna, Manju Khanna
PDF
82-90
Rusha Mudgal, Pooja Rana
PDF
91-96
Ritu Srivastava, Hema Gupta
PDF
97-103
Ravleen Kaur Kohli
PDF
104-107
Nivedita Sharma
PDF
108-110
Priyanka Sarkar
PDF
111-115
Arunesh Kumar Dwivedi
PDF
116-120
Yash Vats
PDF
121-123
Mayank Arora
PDF
126-128
Ayushi Sachdeva, Yashasvika Yadav
PDF
129-133
Lalita Chhetry, Dr. Ayesha Tahera Rashid
PDF
134-140
Priyanka Tyagi, Charu Chandra Pathak
PDF
141-145
Dilip Kumar, Saloni Saini
PDF
149-154

Review Article

Honey Shah
PDF
124-125
Anand Pahariya
PDF
146-148