User Profile

Kris Gregoria

Bio Statement

dau tu 7 hoc ke toan tong hop thuc hanh online không phần lớn chứng trong khoảng biên bản bàn giao hàng hóa , giao kèo , chứng trong khoảng thanh toán // Tại thời điểm thanh kiểm tra chưa sở hữu chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mang hóa đơn trên 20tr, quá thời hạn thanh toán trong hiệp đồng ko mang biên bản gia hạn trả tiền ..

Chia Se 6 Hoc Ke Toan Tong Hop Thuc Hanh