User Profile

Bird Star

Bio Statement

Được công tác trong các tập đoàn công nghệ lớn trở thành khao khát của nhiều du học sinh. Thế nhưng để được tuyển dụng các tập đoàn công nghệ lớn này không phải là điều thuận lợi. Một trong những hình thức nhiều du học sinh hướng đến chính là biện pháp du học để có cơ hội làm việc tại những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, tiêu biểu như Google.

Du học Hoa Kỳ và cơ hội học việc ở công ty Google